"All my friends are students."

Dịch:Tất cả những người bạn của tôi đều là những sinh viên.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kenboy2288py

tất cả bạn của tôi đều là sinh viên

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DiepVo2014

"Tất cả bạn... = Tất cả các bạn..." mà!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/0902444582

khó ghê?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamluutantai1

so sai ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/do_ra_e_mon

những người bạn của tôi là những học sinh,sao lại sai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.