Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"All my friends are students."

Dịch:Tất cả những người bạn của tôi đều là những sinh viên.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kenboy2288py

tất cả bạn của tôi đều là sinh viên

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DiepVo2014

"Tất cả bạn... = Tất cả các bạn..." mà!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/0902444582

khó ghê?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamluutantai1

so sai ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/do_ra_e_mon

những người bạn của tôi là những học sinh,sao lại sai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

??!!!!!!!!!??????????!!!!!!!!!!!!!!?????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buixuanhai

tất cả bạn của tôi là học sinh

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thi941974

"Những người học sinh" chả đc. Chắc k phải người=="

3 năm trước

https://www.duolingo.com/krixi908769966

T_T

2 tháng trước