"All my friends are students."

Dịch:Tất cả những người bạn của tôi đều là những sinh viên.

July 1, 2014

6 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

tất cả bạn của tôi đều là sinh viên

July 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DiepVo2014

"Tất cả bạn... = Tất cả các bạn..." mà!

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/do_ra_e_mon

những người bạn của tôi là những học sinh,sao lại sai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

August 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/0902444582

khó ghê?

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phamluutantai1

so sai ma

October 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HUNHQUANGT14

Tôi trả lời đầy đủ, đúng thứ tự Như đáp án Mà cho là sai! Chắc có vấn đề ở câu này?

August 26, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.