"See you tomorrow then!"

Dịch:Vậy thì hẹn gặp bạn vào ngày mai.

July 1, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

Theo mùnh câu này bằng tiếng anh là" Then see you tomorrow " thì nghe hợp lý hơn!

April 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/luhnyh

vậy thì gặp bạn vào ngày mai

July 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NcsMnP

Vậy ghi là:vậy ngày mai gặp bạn ko được ak

March 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NamL2

"Gặp bạn mai nhé" thì sao ạ?

December 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quyennguyen98

vậy hẹn bạn ngày mai cũng sai sao ?

August 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hharuka

Gặp bạn ngày mai sau

August 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/halethanhn

Vậy thì gặp bạn vài ngày mai

August 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/oanhtong

"vậy mai gặp bạn "thì sao lại sai nhỉ. không hiểu.

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hue245520

Đù má nó sai luôn

April 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hiu586953

A như bò

July 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ngan2003lc

"Then" cũng có nghĩa là "Sau đó" mà. Mình ghi là "Hẹn gặp lại bạn sau đó".... Có gì sai ?

May 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Quang160795

Có tomorow mà bạn. Sau đó sao được. Phải là vào ngày mai chứ

June 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hiu586953

Sai bét luôn

July 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Myme4

"Vậy ngày mai gặp bạn" cũng bị sai nữa.

August 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MinhAnh853969

chưa gì đã làm sai

June 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TmVNg3

Không cần then có đc không vậy mọi người

June 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vandatninhhiep

Thiếu thì cũng tứng từng

November 5, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.