"Anh ấy đọc cho cô ấy một quyển sách."

Dịch:He reads her a book.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bibi4bis

he reads a book for her . ko dc ha ad ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không được đâu bạn, đáp án đúng phải là He reads a book to her, nếu theo câu của bạn có nghĩa là Anh ấy đọc giùm/đọc hộ thay cho cô ấy đó, chứ không phải là đọc cho cô ấy nghe. Chỉ một sự sai khác về giới từ trong tiếng Anh là nghĩa có thể lệch đi rất nhiều

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dkny1412

He reads a book for her sao không đúng ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bạn xem giải thích phía trên ha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VuongKimDung

Tui làm đúng câu này!! yeah

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuuVinh

her là của cô ấy mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

hers mới là của cô ấy :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuHi1

Mình cũng for her mà k đc là sao ta huccc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sirius1109

Sao lần trước mình viết "he reads a book to her" thì đúng mà giờ lại sai????

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.