"Anh ấy đọc cho cô ấy một quyển sách."

Dịch:He reads her a book.

July 1, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/bibi4bis

he reads a book for her . ko dc ha ad ?

July 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Không được đâu bạn, đáp án đúng phải là He reads a book to her, nếu theo câu của bạn có nghĩa là Anh ấy đọc giùm/đọc hộ thay cho cô ấy đó, chứ không phải là đọc cho cô ấy nghe. Chỉ một sự sai khác về giới từ trong tiếng Anh là nghĩa có thể lệch đi rất nhiều

December 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dkny1412

He reads a book for her sao không đúng ta

August 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Bạn xem giải thích phía trên ha

December 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/VuongKimDung

Tui làm đúng câu này!! yeah

August 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HuuVinh

her là của cô ấy mà

September 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

hers mới là của cô ấy :)

December 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ChuHi1

Mình cũng for her mà k đc là sao ta huccc

October 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/sirius1109

Sao lần trước mình viết "he reads a book to her" thì đúng mà giờ lại sai????

November 26, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.