"Những bé trai là trẻ em."

Dịch:The boys are children.

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namtrangdo

child cug la tre em ma

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thinhtangd

child là đứa bé chỉ số ít . còn children chỉ số nhiều bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dongkisotls

cảm ơn thinhtangd

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtrambc

Boys are children nên được chấp nhận. Boys lúc này chỉ các cậu bé nói chung, không cần phải thêm "the" ở trước cũng như Roses are flowers vậy.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/miduhu

Chính xác đó anhtrambc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dunguyen75

sao không là;boys as chillren..?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangntmk

Vì sao trước children lại không có "the" các bạn nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LePHUOCLY

câu yêu cầu dịch là trẻ em chứ không phải là những trẻ em ( số nhiều) nên child cũng đúng vậy. làm tôi vỡ trái tim. Buồn thật!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangntmk

Tuy câu chỉ ghi "trẻ em" nhưng chủ ngữ của câu đã xác định là "Những bé trai" nên phía sau phải là số nhiều :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/giangthan

bạn dịch câu nhưng phải phù hợp với chủ ngữ nữa, không nên dịch word by word

4 năm trước

https://www.duolingo.com/h5u6n7g8

Child moi đung chu. Children la nhung dúa tre con đê noi đú tre?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Saturday289

khi nào thì dùng child và khi nào dùng children hả các bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangntmk

Đây là một dạng danh từ đặc biệt, số nhiều không thêm s hay es như bình thường mà phải nhớ dạng số ít và số nhiều. Child là một trẻ em, còn Children là nhiều trẻ em. Một ví dụ khác: Man là một người đàn ông, còn Men là nhiều người đàn ông...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Saturday289

thanks thangntmk

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.