1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Những bé trai là trẻ em."

"Những bé trai là trẻ em."

Dịch:The boys are children.

July 1, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/namtrangdo

child cug la tre em ma


https://www.duolingo.com/profile/thinhtangd

child là đứa bé chỉ số ít . còn children chỉ số nhiều bạn


https://www.duolingo.com/profile/dongkisotls

cảm ơn thinhtangd


https://www.duolingo.com/profile/anhtrambc

Boys are children nên được chấp nhận. Boys lúc này chỉ các cậu bé nói chung, không cần phải thêm "the" ở trước cũng như Roses are flowers vậy.


https://www.duolingo.com/profile/miduhu

Chính xác đó anhtrambc


https://www.duolingo.com/profile/dunguyen75

sao không là;boys as chillren..?


https://www.duolingo.com/profile/thangntmk

Vì sao trước children lại không có "the" các bạn nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/LePHUOCLY

câu yêu cầu dịch là trẻ em chứ không phải là những trẻ em ( số nhiều) nên child cũng đúng vậy. làm tôi vỡ trái tim. Buồn thật!


https://www.duolingo.com/profile/thangntmk

Tuy câu chỉ ghi "trẻ em" nhưng chủ ngữ của câu đã xác định là "Những bé trai" nên phía sau phải là số nhiều :)


https://www.duolingo.com/profile/giangthan

bạn dịch câu nhưng phải phù hợp với chủ ngữ nữa, không nên dịch word by word


https://www.duolingo.com/profile/h5u6n7g8

Child moi đung chu. Children la nhung dúa tre con đê noi đú tre?


https://www.duolingo.com/profile/Saturday289

khi nào thì dùng child và khi nào dùng children hả các bạn


https://www.duolingo.com/profile/thangntmk

Đây là một dạng danh từ đặc biệt, số nhiều không thêm s hay es như bình thường mà phải nhớ dạng số ít và số nhiều. Child là một trẻ em, còn Children là nhiều trẻ em. Một ví dụ khác: Man là một người đàn ông, còn Men là nhiều người đàn ông...

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.