1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เราจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ"

"เราจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ"

แปลว่า:We have to increase the amount.

December 8, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mwan14

We need to increase the amount.

Learn English in just 5 minutes a day. For free.