"Những cảnh sát mặc áo màu xanh dương."

Dịch:The police officers wear blue shirts.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuongQue

"policemen" cũng được mà ad. sao không cho nhiều đáp án để kết quả chính xác hơn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/immigrationlaw

2 đáp án đầu giống nhau, chọn cả 2 lại đánh sai nhỉ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.