"Tòa nhà hoàn hảo."

Dịch:The building is perfect.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tcnhuynh

tòa nhà hoàn hảo mình dịch sang tiếng anh là the perfect building có được không?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.