Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tòa nhà hoàn hảo."

Dịch:The building is perfect.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tcnhuynh

tòa nhà hoàn hảo mình dịch sang tiếng anh là the perfect building có được không?

4 năm trước