"Anh ta có bao giờ ở đây với bạn?"

Dịch:Is he ever here with you?

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DingDong1993

ở đây mình dùng present perfect được không? have he ever been here with you?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Anhnangbanmai

mình cũng nghĩ thế

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngochoang_sh

chủ ngữ là "he" nên từ để hỏi phải là "has" chứ..mình làm "has he ever stayed here with you" thì đúng..

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hale0407

Giải thích giúp mình sao k dùng được DOES he ever here with u vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Động từ chính của ban đậu. Nên câu bạn sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/alliswell.an

mình dùng " is he stay here with you" có được không mợi người ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Không đc bạn. Có động từ to be rồi thì không cần " stay" nữa. Chúc bạn học tốt

4 năm trước

https://www.duolingo.com/alliswell.an

ohm. cảm ơn bạn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.