"This article is interesting."

แปลว่า:บทความนี้น่าสนใจ

December 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/C4Dd7

ตอบถูก​แล้ว​จะผิดอะไรอีก


https://www.duolingo.com/profile/EdisonMark6

เสียงอ่านฟังไม่รู้เรื่องเลย ผู้หญิงคนนี้อ่าน ตอบผิดมาหลายครั้งละ อ่านยานๆฟังแล้วฟังอีก ปิดทุกที ฟังคนอื่นโอเคตลอด ไม่ปลื้ม...เสียงคนนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย