"Tôikhônglàmnhữngngàychủnhật."

Dịch:I do not work Sundays.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vy_Huong

Câu này có nghĩa là gì? Có phải là "Tôi không làm việc vào những ngày chủ nhật?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án đã được chỉnh lại như gợi ý của bạn. Thanks :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
 • 13
 • 11
 • 2

Đúng vây, câu này với câu "I do not work on Sundays" là như nhau.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.