"He reads."

Dịch:Anh ấy đọc.

July 1, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VuonDiaDang

câu này đọc khó nghe quá


https://www.duolingo.com/profile/LyraeAlpha

"He" dịch là "ông ấy" hoặc "anh ấy" đều được mà.


https://www.duolingo.com/profile/vothanhthao

nghe ra "he reads" được mới lạ, haiz


https://www.duolingo.com/profile/hatrang2003

He là "anh ấy" hoặc "cậu ấy" cơ mà "Ông ấy" chỉ từ khác rồi "


https://www.duolingo.com/profile/UngHuy

He reads mà nghe she


https://www.duolingo.com/profile/01636368208

sao lúc thêm "s" lúc k thêm "s" vậy?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.