Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He reads."

Dịch:Anh ấy đọc.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuonDiaDang

câu này đọc khó nghe quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LyraeAlpha

"He" dịch là "ông ấy" hoặc "anh ấy" đều được mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hatrang2003

Anh ấy thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vothanhthao

nghe ra "he reads" được mới lạ, haiz

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hatrang2003

He là "anh ấy" hoặc "cậu ấy" cơ mà "Ông ấy" chỉ từ khác rồi "

3 năm trước

https://www.duolingo.com/UngHuy

He reads mà nghe she

3 năm trước

https://www.duolingo.com/01636368208

sao lúc thêm "s" lúc k thêm "s" vậy?

3 năm trước