"minutes"

แปลว่า:นาที

December 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Yu3O5

กูงงอธิบายที่sมาทำไม


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

เกาะรอคำตอบ


https://www.duolingo.com/profile/Alharun1

กูตอบหลายนาที เพราะมีs

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย