"Người phụ nữ là một cảnh sát."

Dịch:The woman is a police officer.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Tại sao câu trước "he is an officer" mình dịch là "anh ấy là một cảnh sát" => đùng. Giờ người phụ nữ là một cảnh sát mình viết là "the woman is an officer" lại sai nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Rubik.Yuuri

đồng ý. Không đồng nhất, ko thể hiểu.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.