1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Người phụ nữ là một cảnh sát…

"Người phụ nữ là một cảnh sát."

Dịch:The woman is a police officer.

July 1, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

Tại sao câu trước "he is an officer" mình dịch là "anh ấy là một cảnh sát" => đùng. Giờ người phụ nữ là một cảnh sát mình viết là "the woman is an officer" lại sai nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Rubik.Yuuri

đồng ý. Không đồng nhất, ko thể hiểu.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.