1. Forum
  2. >
  3. Topic: Hawaiian
  4. >
  5. "You have two bicycles."

"You have two bicycles."

Translation:ʻElua ou paikikala.

December 12, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/RonRGB

(Time Segment: 7:30 is the beginning of the lesson) Ka Leo ʻŌiwi, Episode 12

Pepeke Nonoʻa Me Ka Huahelu

(Having/possessing a number of something)

Pepeke Nonoʻa with the Number

(Grammar Link): https://youtu.be/yRNJpx4p9cQ

Poʻo …………………………………….…….......….. Piko ……………………………………………….……… ʻAwe

(Head) ...................................................... (center) ............................................................(tentacles)

(Number) thing being possessed + (o/a) thing/person possessing it

ʻElua waʻa ………………………………………. o nā kāne.

Two canoes …………………………………… of the men

= The men have two canoes.

ʻElua pāpale ………………………………… o Pōmaikaʻi.

Two hats ……………………………………… of Pōmaikaʻi.

= Pōmaikaʻi has two hats.

ʻEhā ʻīlio ………………………………………… a ke keiki kāne.

Four dogs ……………………………………… of the boy

= The boy has four dogs.

ʻEkolu hoa ……………………………………… o ʻIwa.

Three friends …………………………………..of ʻIwa

= ʻIwa has three friends.

ʻHoʻokahi ʻanakala ………………………… o ʻIwa.

One uncle ……………………………………… of ʻIwa

= ʻIwa has one uncle.

ʻElua pahu kula ………………………………. a nā keiki kāne

Two coolers…………………………………….. of the boys

= The boys have two coolers.

Hoʻokahi ❤❤❤ uli …………………………….. o Hōkūalakaʻi.

One paddle steering…………………….…….of Hōkūalakaʻi

= Hōkūalakaʻi has one steering paddle.

(Time Segment: 9:16)

Pepeke Nonoʻa Me ka Huahelu

(Having/possessing a number of something)

Poʻo …………………………………….……….. Piko ……………………………………………….……………… ʻAwe

(number) ………………………….…. o/a) (Pronoun) + Thing being possessed

ʻElua ……………………………………..… o lākou waʻa.

Two …………………………………….….. of their canoes

= They have two canoes.

Hoʻokahi …………………….……….. oʻu kapa moe.

One …………………………….………… of my blankets

= I have one blanket.

ʻEkolu …………………………………. a kākou ʻōmole wai.

Three …………………………………. of our bottles water

= We have three water bottles.

(10:07)

Just to Note: We are going to keep dropping those (Kʻs) on the (kaʻiʻs / the leadʻs). Like with (koʻu, kou, kona) and with ( kaʻu, kāu, kāna).

Poʻo …………............….. Piko ……….…….……………… ʻAwe

ʻElua ............................................ ou paikikala.

Two .............................................. your bicycles

= You have two bicycles.

Poʻo …………............….. Piko ……….…….……………… ʻAwe

Hoʻokahi ……………………………… oʻu pāpale ʻulaʻula

One……………………………………. my hat red

= I have one red hat.

ʻEkolu ……………………………….…. āna kāwele.

Three ………………………….… his/her towels

= She has three towels.

ʻElua ……………………………….. aʻu pahi.

Two ………………………………… my knives

= I have two knives.

(End of video lesson 10:58) (Ka Leo ʻŌiwi, Episode 12,Grammar Link): https://youtu.be/yRNJpx4p9cQ

Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.
Get started