"Có một sợi chỉ trong súp của tôi."

Dịch:There is a string in my soup.

July 2, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tcnhuynh

sợi chỉ bài dùng là "string" mình dùng "thread" thì có được không?

July 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

cùng câu hỏi với bạn :)

August 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hanttt

mình cũng dùng thread

December 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Dinhty1977

There is a clew in my soup.Kết quả sai

March 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NammBip

clew cũng được mà?

November 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

câu này nghe hơi ..

November 2, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.