Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có một sợi chỉ trong súp của tôi."

Dịch:There is a string in my soup.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tcnhuynh

sợi chỉ bài dùng là "string" mình dùng "thread" thì có được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Binh.Pham

cùng câu hỏi với bạn :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hanttt

mình cũng dùng thread

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dinhty1977

There is a clew in my soup.Kết quả sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NammBip

clew cũng được mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lil.132
lil.132
  • 13
  • 7
  • 3
  • 82

câu này nghe hơi ..

1 năm trước