"We count on you."

Dịch:Chúng tôi trông vào bạn.

July 2, 2014

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/s2iloveyou

count on là tin tưởng ai đó mà


https://www.duolingo.com/profile/Lailuan

"Count on some body" là tin tưởng, trông mong ở. Vậy mà mình dịch "tin tưởng" mà nó không chấp nhận, haizzzz.


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

chúng tôi trông cậy vào bạn


https://www.duolingo.com/profile/vanduc1102

chúng tôi tin tưởng vào bạn


https://www.duolingo.com/profile/Annebh02

mình cũng vậy -_-


https://www.duolingo.com/profile/tienanh2006

Trong TD count on là hy vọng ở, trông mong ở


https://www.duolingo.com/profile/maingocanh

"Count on sb" cũng có thể dịch là "tin vào ai đó" chứ nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/HieuLe10

to count on/upon somebody/something : hy vọng ở ai/cái gì, trông mong ở ai/cái gì


https://www.duolingo.com/profile/tranttung

chúng tôi trông mong vào bạn" đúng chứ admin?


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

chúng tôi trông mong vào bạn có được không


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

trông mong ở cũng nên được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/l.t.ngoc29

Count = tin tưởng


https://www.duolingo.com/profile/phanphuoc2

Chúng tôi tin tưởng ở bạn. Sao lại sai vậy mọi người ơi. :(


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

I count on my wife.


https://www.duolingo.com/profile/quyet_ga

tin tuong mai ma khong duoc


https://www.duolingo.com/profile/Duy8192

CHúng tôi tin vào bạn cũng đúng mờ ???


https://www.duolingo.com/profile/Won2621998

chúng tôi hy vọng ở bạn


https://www.duolingo.com/profile/phamnguyenthanh

chúng tôi tin chắc vào bạn được mà admin


https://www.duolingo.com/profile/dinhhoainam998

Nên thành chúng tôi trông cậy hay tin tưởng vào bạn. Chứ để chúng tôi trông vào bạn cứ nhầm là cúng tôi nhìn vào bạn


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

We count on you, We count on you, We count on you, We count on you, We count on you


https://www.duolingo.com/profile/ThangPham268161

trông đợi được không ad?


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

tin tưởng vào, trông đợi vào cũng sai là sao??


https://www.duolingo.com/profile/tiendung2111

Chúng tôi trông MONG vào bạn. sao lai sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenthuy2002

Count on/upon sb/st có nghĩa là hi vọng, trông mong ở ai/cái gì

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.