Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We count on you."

Dịch:Chúng tôi trông vào bạn.

0
4 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/s2iloveyou

count on là tin tưởng ai đó mà

12
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/kenboy2288py

chúng tôi trông cậy vào bạn

6
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/vanduc1102

chúng tôi tin tưởng vào bạn

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Annebh02

mình cũng vậy -_-

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lailuan

"Count on some body" là tin tưởng, trông mong ở. Vậy mà mình dịch "tin tưởng" mà nó không chấp nhận, haizzzz.

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tienanh2006

Trong TD count on là hy vọng ở, trông mong ở

1
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranttung

chúng tôi trông mong vào bạn" đúng chứ admin?

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/maingocanh

"Count on sb" cũng có thể dịch là "tin vào ai đó" chứ nhỉ?

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

chúng tôi trông mong vào bạn có được không

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguoidemsao2006

Nhiều nghĩa

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

trông mong ở cũng nên được chấp nhận

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe10

to count on/upon somebody/something : hy vọng ở ai/cái gì, trông mong ở ai/cái gì

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Count = tin tưởng

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/2en

Dựa theo

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/phanphuoc2

Chúng tôi tin tưởng ở bạn. Sao lại sai vậy mọi người ơi. :(

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I count on my wife.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/quyet_ga

tin tuong mai ma khong duoc

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy8192

CHúng tôi tin vào bạn cũng đúng mờ ???

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Won2621998

chúng tôi hy vọng ở bạn

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamnguyenthanh

chúng tôi tin chắc vào bạn được mà admin

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Nên thành chúng tôi trông cậy hay tin tưởng vào bạn. Chứ để chúng tôi trông vào bạn cứ nhầm là cúng tôi nhìn vào bạn

0
Trả lời1 năm trước