"My father is tall."

แปลว่า:คุณพ่อของฉันสูง

December 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NoyAnumon

พ่อของฉันสูงไม่ได้เหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย