"Bọn trẻ có những câu hỏi gì?"

Dịch:What questions do children have?

July 2, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/langtudien

What are the question the children have? Câu này cũng đúng mà?

July 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Heidi8x

Tại sao câu này không được có the nhỉ?

July 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/viettravellink

Những câu hỏi = questions mà?

July 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hoailinhtinh10a

what questions are children have? s k đúng?

August 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/XuanVu89

what do the children have questions? < why not correct? >

August 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngocson194

Đáp án viết sai: What are children's questions? thành What are chidren's questions?

August 24, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.