Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi lấy thức ăn và nước."

Dịch:We take food and water.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GoodMornin2

sao "we take the food and the water" lai k đc?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/linhd62

trong cau chi dc dung 1 tu "the " thoi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/paygate591

Câu này mình không dùng "the"

4 năm trước