"Bạn đem cà phê đến cho giám đốc."

Dịch:You take coffee to the director.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaovi1311

cafe với coffee khác nhau chỗ nào nhỉ? Tại sao mình ghi là "you bring coffee to the director" thì sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minions1056

cafe là quán cà phê bạn ạ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngtphu0905
ngtphu0905
  • 22
  • 15
  • 11
  • 49

Chắc bạn ghi sai ở chỗ nào rồi đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nga627387

tại sao "bring" thì đi với "cafe", còn "take" lại đi với "coffee", như nhau cả mà??? >_<

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Rien_parfait

Take khong duoc sao that vo ly qua

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tamjnhhien

s k dung "for" dc

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.