"Mì Ý ở trên đĩa."

Dịch:The pasta is on the plate.

July 2, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Heidi8x

Sao ko dùng over được nhỉ?

July 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dung_0_0

the pasta is on plate có được không nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.