"Một trái chanh đủ không?"

Dịch:Is a lemon enough?

July 2, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/chutchut

enough đứng trước danh từ mà ta


https://www.duolingo.com/profile/MiMi328973

Mình nghĩ là câu hỏi thì đảo lên


https://www.duolingo.com/profile/tc5Z0

Bực mình ❤❤


https://www.duolingo.com/profile/binh605302

Is a lemon enough? Một trái chanh đủ không

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.