Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một trái chanh đủ không?"

Dịch:Is a lemon enough?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chutchut

enough đứng trước danh từ mà ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HueTran8

Ngu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HueTran8

Xin loi ban nha minh ko co y chui ban

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MiMi328973

Mình nghĩ là câu hỏi thì đảo lên

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kimanh15092005

Tức quá

1 năm trước