1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Your aunt allows him."

"Your aunt allows him."

Dịch:Dì của bạn cho phép anh ta.

July 2, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThyNga494338

Him = hắn, anh ấy , anh ta Mình dùng "anh ấy" mà không được


https://www.duolingo.com/profile/thithnh7

Tôi cũng vậy


https://www.duolingo.com/profile/kaito2819

Cô cũng đúng mà??


https://www.duolingo.com/profile/054Y

Câu này đọc sao ko nghe được


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen465854

Chiu luôn đấy.ko nghe nổi


https://www.duolingo.com/profile/hapham84173

Cho hứn được phép làm gì đó với gì kkkk đầu óc đen tối

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.