Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Your aunt allows him."

Dịch:Dì của bạn cho phép anh ta.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThyNga494338

Him = hắn, anh ấy , anh ta Mình dùng "anh ấy" mà không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kaito2819

Cô cũng đúng mà??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hapham84173

Cho hứn được phép làm gì đó với gì kkkk đầu óc đen tối

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/054Y
054Y
  • 12
  • 4

Câu này đọc sao ko nghe được

1 tuần trước