"Yourauntallowshim."

Dịch:Dì của bạn cho phép anh ta.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThyNga494338

Him = hắn, anh ấy , anh ta Mình dùng "anh ấy" mà không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kaito2819

Cô cũng đúng mà??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/054Y

Câu này đọc sao ko nghe được

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hapham84173

Cho hứn được phép làm gì đó với gì kkkk đầu óc đen tối

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.