"Ngày mai là ngày mấy?"

Dịch:What date is tomorrow?

July 2, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

Hỏi ngày mai là ngày mấy? là hỏi ngày trong tháng phải dùng "date" chứ sao dùng "day". Nếu là "day" phải hỏi là "mai là thứ mấy?" như vậy mới chuẩn đúng không nhỉ?

July 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Thienvuong

đúng. mình cũng dùng date. mà bị chấm sai. hic

July 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MinhoNguyen
  • đồng ý với ý kiến của hai bạn trước: dùng "date" ko fai "day"
  • từ để hỏi thì cả "what" và "which" đều được chứ?
July 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Simbenly

mình cũng dùng date và cùng sai

July 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Duypk

Day: Monday, Tuesday, Wednesday, ........ Date: 1st, 2nd, 3...... 30th. Vì vậy nếu hỏi "Ngày mai là thứ mấy?" thì dùng : What day is tomorrow? Nếu hỏi "Ngày mai là ngày mồng mấy?" thì dùng: What date is tomorrow?

March 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tnx579

Dùng date hỏi ngày, dùng day hỏi thứ.

July 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LTrcMai3

sao trả lời mà ad ko giải thích nhỉ, chọn câu nào cũng sai

June 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ngan592298

What day is tomorrow?

November 4, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.