"Ngày mai là ngày mấy?"

Dịch:What date is tomorrow?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Hỏi ngày mai là ngày mấy? là hỏi ngày trong tháng phải dùng "date" chứ sao dùng "day". Nếu là "day" phải hỏi là "mai là thứ mấy?" như vậy mới chuẩn đúng không nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thienvuong

đúng. mình cũng dùng date. mà bị chấm sai. hic

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhoNguyen
  • đồng ý với ý kiến của hai bạn trước: dùng "date" ko fai "day"
  • từ để hỏi thì cả "what" và "which" đều được chứ?
4 năm trước

https://www.duolingo.com/Simbenly
Simbenly
  • 16
  • 8
  • 6
  • 5
  • 4

mình cũng dùng date và cùng sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Duypk

Day: Monday, Tuesday, Wednesday, ........ Date: 1st, 2nd, 3...... 30th. Vì vậy nếu hỏi "Ngày mai là thứ mấy?" thì dùng : What day is tomorrow? Nếu hỏi "Ngày mai là ngày mồng mấy?" thì dùng: What date is tomorrow?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tnx579
tnx579
  • 25
  • 11
  • 958

Dùng date hỏi ngày, dùng day hỏi thứ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LTrcMai3

sao trả lời mà ad ko giải thích nhỉ, chọn câu nào cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngan592298

What day is tomorrow?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.