"Cảm ơn !"

Dịch:Thanks!

July 2, 2014

28 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thangntmk

Mình trả lời đúng, tuy nhiên vẫn chưa hiểu tại sao phải có s phía sau. Phải chăng do quy ước của ngôn ngữ này là thế?


https://www.duolingo.com/profile/nghiabk92

Nếu bạn nói cảm ơn thì là thanks chứ không phải thank.khi nói một mình nó phải là thanks mới đúng.còn khi bạn nối nó vd: thank you thì bạn ko cần thêm s


https://www.duolingo.com/profile/quanghuyit

nói cảm ơn tên một ai đó thì vẫn phải thêm S, chẳng hạn thanks Tuấn


https://www.duolingo.com/profile/luu57136

Không phải! Họ viết tắt đấy thangntmk à!


https://www.duolingo.com/profile/NguynThyVy18

Vì "thank” mà có “ s ” phía sau là không cần chứ " you ” Ví dụ : thank you hoặc là thankS


https://www.duolingo.com/profile/thi482912

Có s đằng sau là số nhiều


https://www.duolingo.com/profile/IronSolari

thank k thì phải thêm s, còn thank you thì k có thêm s


https://www.duolingo.com/profile/TanPhamDin

Tại sao phải thêm : s


https://www.duolingo.com/profile/LuLy72838

Thank you ko chịu mà bắt buộc phải thanks


https://www.duolingo.com/profile/ngocphat789

Đúng sao lại phải thêm s đằng sau chữ "thank"vậy?


https://www.duolingo.com/profile/dd721411

Xin xem lại các bình luận trước. Câu này đã được trả lời rất nhiều lần rồi!


https://www.duolingo.com/profile/linh655798

Trả lời đúng mà nó ko chuyển


https://www.duolingo.com/profile/4DJier

Phải là Thanks


https://www.duolingo.com/profile/thaovan996447

Thanks ko bao giờ đúng bởi vì thank chỉ là một từ còn thank you là hai từ ko cần thêm s


https://www.duolingo.com/profile/dd721411

Thanks không sai bạn à. Xem những bình luận trước đó để hiểu rõ hơn.


https://www.duolingo.com/profile/LmHong8

Mình cũng trả lời đúng nhưng nó nói sai gỡ luôn


https://www.duolingo.com/profile/dd721411

Bạn có gõ chính xác từng chữ cái và thanh điệu?


https://www.duolingo.com/profile/gemmadiggory

Mời các bạn tham gia câu lạc bộ của mình. Mã là Y654XY nhé.


https://www.duolingo.com/profile/hin96300

Tại sao lại cứ bị thay đổi vậy ạ


https://www.duolingo.com/profile/SarahNguyn10

Tôi sai vì tôi viết thanks you còn như kiểu này mới đúng thank you hoặc thanks

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.