"Go and see it!"

Dịch:Đi và xem nó đi !

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuyetdon

thấy không được sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranducphuhp9x

mình dịch là "Đi và thấy nó!" nghe hơi ngang nhưng xét về nghĩa cũng đúng mà :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/we000namlun

mình cũng zậy, và đã sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TieuKet

hay di va nhin no k dung ah

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duc.tho94_bo-sua

đi và nhìn nó đi!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/van9819

nghe như go and sit

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tamjnhhien

di va nhin thay no?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/taielpro

đi và thấy cũng sai, đậu phộng :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng4

Mình dịch: "đi và thấy nó" cũng không được luôn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LynLyn1

đi đi và thấy nó ko được sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainie_zheng

ủa "go and see" không phải là "thời gian sẽ trả lời sao"????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MiuStyle

dịch là đi đến và nhìn thấy nó </3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CunYeu1

"Đi và gặp nó" Tại sao lại không đúng nhỉ ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Làm sao phân biệt khi nghe she và see

4 năm trước

https://www.duolingo.com/XuheeNguyen

tớ dịch đi và thấy nó đc nèk

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.