"Go and see it!"

Dịch:Đi và xem nó đi !

July 2, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tuyetdon

thấy không được sao?


https://www.duolingo.com/profile/tranducphuhp9x

mình dịch là "Đi và thấy nó!" nghe hơi ngang nhưng xét về nghĩa cũng đúng mà :3


https://www.duolingo.com/profile/we000namlun

mình cũng zậy, và đã sai


https://www.duolingo.com/profile/TieuKet

hay di va nhin no k dung ah


https://www.duolingo.com/profile/duc.tho94_bo-sua

đi và nhìn nó đi!


https://www.duolingo.com/profile/van9819

nghe như go and sit


https://www.duolingo.com/profile/tamjnhhien

di va nhin thay no?


https://www.duolingo.com/profile/taielpro

đi và thấy cũng sai, đậu phộng :3


https://www.duolingo.com/profile/Hng4

Mình dịch: "đi và thấy nó" cũng không được luôn


https://www.duolingo.com/profile/LynLyn1

đi đi và thấy nó ko được sao


https://www.duolingo.com/profile/rainie_zheng

ủa "go and see" không phải là "thời gian sẽ trả lời sao"????


https://www.duolingo.com/profile/MiuStyle

dịch là đi đến và nhìn thấy nó </3


https://www.duolingo.com/profile/CunYeu1

"Đi và gặp nó" Tại sao lại không đúng nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/doanhop1

Làm sao phân biệt khi nghe she và see


https://www.duolingo.com/profile/XuheeNguyen

tớ dịch đi và thấy nó đc nèk

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.