"Yellow"

แปลว่า:สีเหลือง

December 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Evolulium

มันยากเกินไปอะตอบไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/NK_______

มะม่วง


https://www.duolingo.com/profile/HINE86752

ต้องสีด้วยหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย