"Το προηγούμενο σπίτι του ήταν μεγάλο."

Μετάφραση:His previous house was big.

πριν από 4 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/The_Wise_Guy

His previous HOME was big. Why is that wrong?

πριν από 4 χρόνια

https://www.duolingo.com/mptmpt
mptmpt
  • 25
  • 23
  • 21
  • 5

It should be accepted now!

πριν από 4 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.