"Chúng tôi cứu những con thú."

Dịch:We save animals.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhTriet

Tui cũng vậy !

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/VanLNT
VanLNT
  • 22
  • 1055

Great! Đã bổ sung đáp án "we rescue the animals".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTriet

Hãy giúp tôi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/syhellison

we rescure animals is a wrong answer! why is that?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trdduog
trdduog
  • 11
  • 10
  • 3

tại sao rescue lại không đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTriet

I don't know

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/thientunhi2k5

lamb với save có gì khác nhau vậy ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangquocquyen

i think so too

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.