Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là một vùng không có nước."

Dịch:It is a region without water.

0
4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tcnhuynh

tôi sử dụng "area" cho câu này được không

0
Trả lời4 năm trước