"Đây là một vùng không có nước."

Dịch:It is a region without water.

July 3, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tcnhuynh

tôi sử dụng "area" cho câu này được không

July 3, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.