"Chúng tôi ăn tối bên cạnh mép nước."

Dịch:We have dinner along the water.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
  • 20
  • 2

Dịch "cạnh mép nước" = "along the water" rất hay :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.