"Chúng tôi ăn tối bên cạnh mép nước."

Dịch:We have dinner along the water.

July 3, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Dịch "cạnh mép nước" = "along the water" rất hay :)

July 3, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.