Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi ăn tối bên cạnh mép nước."

Dịch:We have dinner along the water.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
  • 20
  • 2

Dịch "cạnh mép nước" = "along the water" rất hay :)

4 năm trước