Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You eat."

Dịch:Bạn ăn.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baybuon011093

dung roi ma ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/gau12345

ố la

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nglehoang

câu này kỳ kỳ :))

3 năm trước