"The girls performed two numbers."

Dịch:Những cô gái đã biểu diễn hai tiết mục.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ

Lần đầu tiên biết number còn có nghĩa là tiết mục.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kenboy2288py

những cô gái đã trình diễn hai tiết mục

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1724

Cứ report đi bạn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.