"The women wear historical dresses."

Dịch:Những người phụ nữ mặc những chiếc váy lịch sử.

July 3, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/CuongCo

những người phụ nữ mặc những chiếc váy mang tính lịch sử thì có gì là sai T.T

July 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ct2forever

"những người phụ nữ mặc những chiếc váy cổ điển" không đuộc ah

July 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tvshx4

tôi cũng dịch như bạn!

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ksxdcd

Những phụ nữ mặc những cái váy lịch sử. - cũng đúng mà! Đâu phải lúc nào đũng đưa thêm chữ "người" vào trước phụ nữ !

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhuhai24

những người phụ nữ mặc những chiếc váy truyền thống

July 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KeeperOfTheLight

V~ cả cái đầm lịch sử :D)

July 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/traugo

Mình dịch "những phụ nữ mặc những đầm lịch sử" -> cũng bị đánh sai ?

July 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThuongHoang

mình dùng từ " bận" cũng được mà

July 26, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.