Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He writes about our age."

Dịch:Anh ấy viết về thời đại của chúng ta.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trunghovan

anh ấy viết về tuổi của chúng ta... ko đk ah?? AD

4 năm trước

https://www.duolingo.com/caohap

mjh viết tuổi của chúng tôi thì bảo lỗi chính tả . hehe . ăn gian được 1 câu . đúng là thời đại chuẩn hơn tuổi. mjh k nghĩ ra

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ryusora

Kỷ nguyên khác gì với thời đại ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhoNguyen

kỷ nguyên > thời đại mình nghĩ vậy :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngQucCng2

Thế là gì nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentienanh311

"He writes about our age. " tại sao lại thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Tuổi vẫn được chấp nhận. Vui vì biết thêm nghĩa khác của "age": thời đại

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuynhNga03052005

tuổi không được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/p3dom_3126

tại sao viết chúng tôi không được. mà phải dùng chúng ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thienthankhoc

Viết là tuổi nhưng không đúng , phải báo lỗi câu này mới được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/annawinstar

đọc đúng sao sai đúng là đồ máy móc

2 năm trước