"The children read with the parents."

Dịch:Những đứa trẻ đọc với cha mẹ.

July 3, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HunhTnAnhK

Những đứa trẻ đọc với cha mẹ. cũng được mà, sao lại bắt là ba mẹ

August 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThuyLeThi4

đúng rồi

June 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thaodungphuc

???

August 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tun875685

lũ trẻ với chúng trẻ khac nhau chỗ nào

October 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Khác nhau ở chỗ bạn dùng từ quá thô ....

June 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hng89578

Cha mẹ= ba mẹ mà cũng sai

August 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

câu này khó nghe quá

January 24, 2019

https://www.duolingo.com/profile/minh830032

m ghi là" bố mẹ" mà sao lại sai

June 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/inhThanhHi2

Ranh dau ma ngoi doc sach voi ba me

February 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VietTien2017

chuẩn

August 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HuynhSon

Haha đúng rùi ớ

June 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Xunip2

Mẹ cha thù sai??????

May 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dung347563

Trong giao tiếp chẳng ai nói vậy cả

February 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nhan254141

Tui ghi là những đứa con đọc với cha mẹ sao lại sai, trả lời dùm tui đi

August 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dung347563

Children là những đứa trẻ, bọn trẻ.

February 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.