1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chị gái làm việc tại viện bả…

"Chị gái làm việc tại viện bảo tàng."

Dịch:My sister works at the museum.

July 3, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Nên sửa lại thành "Chị gái tôi... " ad ơi.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.