"Chị gái làm việc tại viện bảo tàng."

Dịch:My sister works at the museum.

July 3, 2014

1 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Nên sửa lại thành "Chị gái tôi... " ad ơi.

July 3, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.