"Chị gái làm việc tại viện bảo tàng."

Dịch:My sister works at the museum.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
  • 20
  • 2

Nên sửa lại thành "Chị gái tôi... " ad ơi.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.