"You and I walk."

Dịch:Bạn và tôi đi bộ.

July 3, 2014

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VT31

Tôi nghĩ "bạn và tôi" chỉ có hai người, vì thế "tôi và bạn" cũng cùng một nghĩa nếu có đảo từ tiếng Việt. Cho là sai cũng được, nhưng cả hai vẫn đúng là tiện nhất.


https://www.duolingo.com/profile/tuitenhung

Đáng lẽ là you and me...


https://www.duolingo.com/profile/dungclever

đảo lộn hai chữ you và I thì chết j


https://www.duolingo.com/profile/tDng7

Nghe giống như you and i work


https://www.duolingo.com/profile/SoulKepper

ờ mình cũng thế :))


https://www.duolingo.com/profile/bincu123

luch là gì nhỉ quên rồi


https://www.duolingo.com/profile/dai981330

Là bữa trưa


https://www.duolingo.com/profile/nhoctiukenvin

sao không dịch là "bạn và tôi đi dạo" giống như câu trước


https://www.duolingo.com/profile/XuynNguyn2

cho lingot chi v ta. từ lúc học mih k để ý tới nó.kkk


https://www.duolingo.com/profile/halan956349

Rõ mình đọc đúng rồi mà


https://www.duolingo.com/profile/khoicandatten

đảo lộn u and i sao ko đc nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/NguynHuy846396

tôi và bạn đi bộ


https://www.duolingo.com/profile/LaurenLaurie

tôi và bạn cũng được mà :(


https://www.duolingo.com/profile/TonTrn98704

tôi và bạn đi bộ cũng đúng mà :v


https://www.duolingo.com/profile/Dng831307

phải là you and me walk chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Phuong548830

Đáp án sai thì sao đây


https://www.duolingo.com/profile/TuanNguyen274186

Bài này có một số câu khó, mọi người đều có thể hiểu Câu này ,vậy nhờ mọi người giúp Mình nhé, câu này không khó nhưng mình hay nhầm lẫn lắm Mình sẽ cố làm tới cùng.


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Thuyhohai gõ là "bạn và tôi đi", cũng đúng luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


https://www.duolingo.com/profile/NguyenHoan350751

tuyệt vời ông mặt trời

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.