"Decades and years"

Dịch:Những thập kỷ và những năm

July 3, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VSone999

thập "kỉ" cũng đc mà ^^~

September 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/suanhoa

trong từ điển tiếng việt thì là thập kỷ ^^ đáp án cũng chỉ báo là hơi sai nếu dùng từ "kỉ" ^^

October 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lucynguyen05

chữ "kỉ" là của thế kỉ còn chữ "kỷ" này là của thập kỷ

July 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/BchBeo2

Kỉ là 5.

June 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tom-tung-tang123

những thập kỹ và năm sai ak

June 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lucynguyen05

bạn phải chú ý nhé chữ years có s

July 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để học với team Việt Nam nha!

January 27, 2019

https://www.duolingo.com/profile/niemtin-mr.vmy

hàng thập kỷ và nhưng năm

July 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huynhsonca

các thập kỷ và các năm ( lại sai)

July 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lucynguyen05

những mới đsung bạn ạ

July 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/levanthanhvinh

các thập niên và các năm

August 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

Thập kỷ, thập niên, thế kỷ :3

September 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/suanhoa

thế kỷ là trăm năm rồi bạn :D

October 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TUANMINHTRUONG

những thập kỉ và những năm là đúng rồi còn gì

February 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lucynguyen05

vì bạn ghi chữ kỷ thành kỉ đó

July 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Decades and years, decades and years, decades and years, decades and years

May 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/CristianoR326472

thập kỷ và năm

July 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/QuanLe732818

sao lắm chuyện thế , vừa vừa phai phải thôi nhé

September 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PopCorn1301

Thế kỉ cũng đc mà

April 2, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.