"Decades and years"

Dịch:Những thập kỷ và những năm

4 năm trước

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VSone999

thập "kỉ" cũng đc mà ^^~

4 năm trước

https://www.duolingo.com/suanhoa

trong từ điển tiếng việt thì là thập kỷ ^^ đáp án cũng chỉ báo là hơi sai nếu dùng từ "kỉ" ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lucynguyen05

chữ "kỉ" là của thế kỉ còn chữ "kỷ" này là của thập kỷ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/niemtin-mr.vmy

hàng thập kỷ và nhưng năm

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhsonca

các thập kỷ và các năm ( lại sai)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lucynguyen05

những mới đsung bạn ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/levanthanhvinh

các thập niên và các năm

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Thập kỷ, thập niên, thế kỷ :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/suanhoa

thế kỷ là trăm năm rồi bạn :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TUANMINHTRUONG

những thập kỉ và những năm là đúng rồi còn gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lucynguyen05

vì bạn ghi chữ kỷ thành kỉ đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuonglaits

những thập kỉ và những năm sai là sao ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lucynguyen05

vì bạn ghi chữ kỷ thành kỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/voducdo52415

lên lv ở đây là như thế nào nhể

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HienNgoTien

Mìn nghe kém quá, mãi ko luận ra từ decade

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ReaNguyen

ôi! thập "kỉ" không được sao? đáp án báo sai luôn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lucynguyen05

vì bạn ghi nhầm chứ y

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dng157989

bạn thật là tài giỏi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dng157989

tuyệt vời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tom-tung-tang123

những thập kỹ và năm sai ak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lucynguyen05

bạn phải chú ý nhé chữ years có s

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Decades and years, decades and years, decades and years, decades and years

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CristianoR326472

thập kỷ và năm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuanLe732818

sao lắm chuyện thế , vừa vừa phai phải thôi nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PopCorn1301

Thế kỉ cũng đc mà

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.