"Một cậu bé và một cô bé ăn."

Dịch:A boy and a girl eat.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/stronghold268

why not are eating?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trummapgames

ăn chứ không phải đang ăn ...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/miu-soi_1994.

a girl eats.tớ nghĩ nó nghĩ như she mà ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/gianguyen90

and

4 năm trước

https://www.duolingo.com/miu-soi_1994.

à thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cake1309

Tại sao là "eat" mà không phải "eats" nhỉ? Theo mình biết, nếu có giới từ đứng giữa hai chủ ngữ thì động từ chia theo chủ ngữ 1 (đứng trước giới từ). Nhưng ở đây mình nghĩ "and" là liên từ, không phải giới từ thì động từ "eat" sẽ chia cho cả "a boy" và "a girl" chứ?! Giải đáp giúp mình với!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DangAnhThanh

Ở đây "cậu bé" và "cô bé" trở thành là "họ" rồi bạn.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.