"Một cậu bé và một cô bé ăn."

Dịch:A boy and a girl eat.

July 3, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/stronghold268

why not are eating?

July 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trummapgames

ăn chứ không phải đang ăn ...


https://www.duolingo.com/profile/miu-soi_1994.

a girl eats.tớ nghĩ nó nghĩ như she mà ad


https://www.duolingo.com/profile/cake1309

Tại sao là "eat" mà không phải "eats" nhỉ? Theo mình biết, nếu có giới từ đứng giữa hai chủ ngữ thì động từ chia theo chủ ngữ 1 (đứng trước giới từ). Nhưng ở đây mình nghĩ "and" là liên từ, không phải giới từ thì động từ "eat" sẽ chia cho cả "a boy" và "a girl" chứ?! Giải đáp giúp mình với!


https://www.duolingo.com/profile/DangAnhThanh

Ở đây "cậu bé" và "cô bé" trở thành là "họ" rồi bạn.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.