"We need at least an hour."

แปลว่า:พวกเราต้องการอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

December 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/win2010nie

เรามันมีมาให้ทุกตัวแล้วอะ งงมาก


https://www.duolingo.com/profile/PeterParkerzx

เหมือนกันน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย