1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ฝนไม่ได้ตกเมื่อวานนี้"

"ฝนไม่ได้ตกเมื่อวานนี้"

แปลว่า:It has not rained yesterday.

December 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SheldonDan

It didn't rain yesterday. It hasn't rained since yesterday.


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

You cannot use the present perfect (has rained) with a definite time in the past (yesterday). This is bad English grammar.

It should be "It did not rain yesterday".

Present perfect can be used with more general times:

  • It has not rained.
  • It has not rained all day.
  • It has not rained since yesterday.
  • It has not rained for two weeks.
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย