"Orange"

แปลว่า:ส้ม

December 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kennith.

สำเนียงชัดเกินไปฟังไม่ออก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน