Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy ăn một cái bánh sandwich."

Dịch:He eats a sandwich.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenhuuhai

Tại sao, khi dịch "He eats a sandwich." sang tiếng việt là "Anh ấy ăn một cái bánh kẹp", và khi đưa ra ví dụ này lại ghi "anh ấy ăn một cái bánh sandwich", mà không phải là ăn bánh kẹp?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Vì sandwich là một từ mượn nên các đáp án đó đều được chấp nhận.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthientb

ok

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthientb

chắc bởi tại sandwich là từ được dùng ở nước ngoài, người việt mình mới dịch ra là bánh kẹp thịt nên khi người nước ngoài dịch họ vẫn dịch là sandwich nhu là một từ ''thương hiệu''

4 năm trước

https://www.duolingo.com/trMinh

he is eats a sandwich

4 năm trước

https://www.duolingo.com/namhoa

tai sao eat lạ thêm s

4 năm trước

https://www.duolingo.com/yahoo9xbnt

tại vì He là danh từ số ít nên eat phải thêm s bạn à

4 năm trước

https://www.duolingo.com/toimuonhocta

Tại sao là một cái bánh và là a ấy mà ăn là eats, ma k phai eat

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Namxdht

he she ngôi số 3 phải thêm s ở động từ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhokkon2801

tại sao eat phải thêm s

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kutedung2409

he thuộc ngôi thứ 3 số ít.. Ở thì hiện tại đơn sẽ có S + V (s)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamThienHuong05

câu này dễ mà các bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CuongX

ghi là sanwich cake là sai ?

4 năm trước