1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The girl is a real boy!"

"The girl is a real boy!"

Dịch:Cô gái là một người con trai đích thực!

July 4, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lovebaeyongjoon

hệ thống cho câu gì kì cục z...cô gái là một chàng trai đích thực....nhảm


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Câu này do hệ thống tự tạo, bọn mình đang cố xoá những câu vô nghĩa như thế này.


https://www.duolingo.com/profile/Dazger412

Cô ấy là một chàng trai thực sự >> từ ấy vẫn sử dụng được mà ?


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

câu này khá vô nghĩa!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.