"My wife has told me everything."

แปลว่า:ภรรยาของผมได้บอกผมทุกอย่าง

December 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

Why !! my answer ภรรยาของฉันได้บอกฉันทุกอย่าง is wrong. ฉัน and ผม ก็น่าจะใช้ได้ในคำถามนี้ แต่ทำไมถึงให้เป็นผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย