"Anh ấy ngủ trong khi tôi nấu ăn."

Dịch:He sleeps while I cook.

July 4, 2014

11 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/hungnguyennhat

she is sleeping while I am cooking. (it is more correct, because this kind of action is continuously)


https://www.duolingo.com/profile/trachuuthinh

AD có thể phân biệt cho mình cách dùng của when với while được không. Vì hình như mình thấy cả 2 đều diễn tả hành động diễn ra đồng thời


https://www.duolingo.com/profile/nguyenkpt

khi bạn diễn tả hành động gần với Simple Future dùng "when". Còn "while" mới diễn tả 2 hành động cùng lúc bạn nhé. Bạn có thể tự mình đặt thử vài câu là sẽ thấy ngay sự khác biệt.


https://www.duolingo.com/profile/Newbe_N

i read while i eat


https://www.duolingo.com/profile/danghienanh

While" là " trong khi" còn " when" là " khi" hiểu chưa bạn


https://www.duolingo.com/profile/danghienanh

He sleep while i cook" sai vì thiếu chữ s.


https://www.duolingo.com/profile/pipo0312

khi nào dùng when khi nào dùng while vậy ạ?


https://www.duolingo.com/profile/thaoanpn

mình thấy when hay while đều giống nhau, vậy sao khi gõ vào là "He sleeps when I cook" lại báo sai?


https://www.duolingo.com/profile/luffy_95

Mình thấy lúc chọn tất cả đáp án đúng thì yêu câu cả 2 câu when và while trong khi câu này dung when ko được khó hiểu


https://www.duolingo.com/profile/LanAnh0123

Tai sao lai la I'm cooks ma khong la I cooks


https://www.duolingo.com/profile/TranTrongN1

He was sleeping while I was cooking ( 2 sự việc xảy ra đồng thời trong qk bạn ơi)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.