Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi thích chim nhưng cũng thích rùa."

Dịch:We like birds, but we also like turtles.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Salamander170095

tại sao lại dùng số nhiều ở đây nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquanghieu

We like birds but also like turtles không được hả các bác.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bocapzz

"we like the bird but also like the turtle" sao sai vậy ad?

4 năm trước